Friday, July 30, 2010

அன்புக்கு நான் அடிமை ...காத்தோடு பூ உரச

என்ன அருமையான பாடல். இந்த படத்திலிருந்து இன்னொரு பாடல் "காட்டில் ஒரு சிங்ககுட்டியம்" பாடலையும் தலைவர் தான் பாடியிருப்பார். அந்த பாடலை இன்னொரு பதிவில் தர இருக்கிறேன். இப்பொழுது காத்தோடு பூ உரச என்ற பாடலை மட்டும் பதித்திருக்கிறேன். கேளுங்கள்.

No comments: